• प्रेश विज्ञप्ति
  • सूचना तथा समाचार
  • ऐन,नीति, नियम
  • प्रकासन
  • बोलपत्र
  • माननीय गिरिराजमणी पोखरेल
    (मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि)
  • कृष्ण राज वि.सी.
    सचिव
संस्थानहरू