Category Archives: Uncategorized

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरण

पाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा मिति २०७४|५|२९ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति

पाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा मिति २०७४|५|२९ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति

आ.व. २०७४/७५ का लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका

आ.व. २०७४/७५ का लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यक्रम कार्यान्वयन तालिका