Category Archives: Uncategorized

प्रतिस्पर्धात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धान वृति र आविष्कार अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवर्धन

प्रतिस्पर्धात्मक वैज्ञानिक अनुसन्धान वृति र आविष्कार अनुसन्धान तथा प्रविधि प्रवर्धन

रोस्टर तयार गर्ने सम्बन्धमा

विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न विधामा संलग्न हुने बैज्ञानिक,प्राविधिक तथा प्राज्ञज्युहरुको रोस्टर तयार गर्ने सम्बन्धमा Roster