सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय सु-शासन शाखा

परिचय:

मुलुकको समग्र विकासमा सूचना प्रविधिको महत्वपूर्ण भूमिकालाई दृष्टिगत गरी सूचना प्रविधिको माध्यमबाट जनताको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउ पुर्‌याउने मूल ध्येयका साथ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तरगत यो शाखा स्थापना भएको हो । सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी केन्द्रीय निकायको रूपमा संस्थापित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मुलुकमा भएको विकास एवं विस्तारका लागि संयोजनकर्ता र सहजकर्ताका साथै यस क्षेत्रमा विश्वमा भइरहेका नवीनतम प्रविधिको विकासका बारे नीति निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ विश्वव्यापीकरणको प्रभावले विश्वलाई नै संकुचित बनाएको र सूचना प्राप्त गर्नु व्यक्तिको मानव अधिकारका रूपमा अंगीकार गरिएको आजको युगमा सूचना प्रविधिप्रति सबैको सरल र सहज पहुँच हुनु अपरिहार्य छ । सूचनाको हक सुनिश्चित तुल्याउन सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तार हुनुपर्ने र यसमा सघाउ पुरयाउन मौजुदा समस्याहरूको पहिचान गरेर संस्थागत रूपमा उचित सम्बोधन गरिनु अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयन पक्षलाई सहज एवं सुदृढ तुल्याउन यस शाखा आवश्यक छ ।

उद्देश्य

 • निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थाहरूसँग निकटतम सम्बन्ध स्थापित गर्दै नेपालमा  सूचना प्रविधिको विकास गर्ने ।
 • नेपालको सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्दन गर्ने ।
 • मुलुकमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधारको विकास गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने,
 • सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका निमित्त आवश्यक पर्ने कानुनी, नियामक तथा कार्य सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिहरू तयार गर्नमा सघाउ पुर्‌याउने,
 • सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न प्रवर्द्दक, सहजकर्ता तथा नियामकको भूमिका निर्वाह गर्ने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन अनुकूल वातावरणको प्रवर्द्दन गर्ने,
 • सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति तथा कार्यव्रmमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सघाउ पुरयाउने ।
 • सूचना प्रविधिको उपयोगमा अन्तरनिकाय समन्वयकर्ताको कार्य गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको विभिन्न निकायहरूमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विश्वसनीय एवं सुरक्षित तुल्याउने ।
 • मुलुकमा विद्युतीय सुशासन (e-Governance) व्यवस्थालाई उत्तरदायीपूर्ण तुल्याई शासन प्रणालीको  तल्लो तहसम्म विस्तार गर्नमा सहजीकरण गर्ने ।
 • विद्युतीय कारोबारलगायत अन्य क्षेत्रलाई मुलुकभित्र व्यवस्थित ढंगले विस्तार गर्ने ।
 • सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने ।
 • सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान गर्ने व्यक्ति÷संस्था÷निकायलाई प्रोत्साहित गर्ने ।

संगठन संरचना :

सि.डी.ई.(बिल्डिंग एंड अर्कीटेक्ट) १

कम्प्युटर अधिकृत (विविध) १

नायब सुब्बा (प्रशासन) १