कर्मचारी विवरण

कर्मचारीको  पद नाम, थर महाशाखा वा शाखा फोन न ई – मेल
सह – सचिव श्री राम आधार शाह प्रशासन तथा योजना महाशाखा ४२११६९२ sahnbsm@gmail.com
सह – सचिव श्री सुरेन्द्र  सुवेदी विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्धन महाशाखा ४२००३३३ surendrasubedi91@yahoo.com
उप – सचिव श्री शान्ता देवी पन्त प्रशासन शाखा ४२११५८५ shanta.pant@gmail.com
उप – सचिव सूचना प्रविधि तथा विधुतीय सुशासन शाखा
 उप – सचिव श्री कविता निरौला ढुंगेल योजना तथा अनुगमन  शाखा ४२११९०१ niraulak4@gmail.com
उप – सचिव माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय ४२११४९५
उप – सचिव (लेखा) श्री रुद्र कोइराला आर्थिक प्रशासन शाखा ४२११८९७ r_koirala@hotmail.com
उप – सचिव (कानून ) श्री विश्वबन्धु पौडेल कानून तथा फैसला कार्वान्वयन शाखा ४२११६५६ bandhu43@gmail.com
सि. डि.केमिस्ट श्री कल्पना श्रेष्ठ बैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विकास शाखा ४२११९०१ kalpana_karmacharya@hotmail.com
उप सचिव  श्री कृष्ण प्रसाद गैह्रे अन्तरिक्ष प्रविधि तथा अतिसुक्ष्म प्रविधि ४२११९०१ krissgaihre@gmail.com
सि. डि. ई.  प्रविधि प्रवर्द्धन शाखा
बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत श्री पदमराज देवकोटा जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा ४२११९०१ devkotapr@hotmail.com
शाखा अधिकृत माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय
शाखा अधिकृत  श्री सुधा सुवेदी श्रीमान् सचिवज्यूको निजी  सचिवालय ४२११४९५ sudha_subedi@yahoo.com
शाखा अधिकृत श्री ऋषिकेश निरौला योजना तथा अनुगमन  शाखा ४२११६९८ niraulark@hotmail.com
लेखा अधिकृत श्री विश्व नाथ आचार्य आर्थिक प्रशासन शाखा ४२११८९७ acharyabishwonath@gmail.com
ईञ्जिनियर जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा
मेकानिकल ईञ्जिनियर वैज्ञानिक अनुसन्धान  शाखा
कम्प्युटर अधिकृत श्री रोशन कुमार रेग्मी सूचना प्रविधि तथा विधुतीय सुशासन शाखा ४२११५९५ regmiroshan@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री एकराज आचार्य प्रशासन शाखा ४२११५८५ ekrajacharyaa@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री  लक्ष्मिनाथ दवाडी स्टोर फाँट ४२११६५६ laxmidabadi@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री दिनेश शर्मा श्रीमान् सचिवज्यूको निजी  सचिवालय dineshramja@gmail.com
(असाधारण विदामा बसेको )
सहायक बन अधिकृत श्री दिनेश हुमागाई बैज्ञानिक अनुसन्धान शाखा ४२११९०१ dinesh.kavre@gmail.com
कानून अधिकृत कानून तथा फैसला कार्वान्वयन शाखा  
नायब सुब्बा श्री इन्दिरा पराजुली माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय ४२११५८५
नायब सुब्बा श्री ममता बस्नेत श्रीमान सचिवज्यूको निजी सचिवालय ४२११६९८ parajuli310@hotmail.com
नायब सुब्बा श्री सरस्वती भट्टराई प्रशासन  शाखा ४२११५८५
लेखापाल श्री चेतन प्रसाद गौतम आर्थिक प्रशासन शाखा ४२११८९७ chetangautam2014@gmail.com
नायव सुव्वा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको निजी सचिव
खरिदार श्री  गंगा पौडेल दर्ता चलानी फाँट ४२११४९५ gpaudel@gmail.com
खरिदार श्री  राजेन्द्र अर्याल विज्ञान महाशाखा प्रमुखको निजी सचिव ४२११९०१ raryal@gmail.com