कर्मचारी विवरण

कर्मचारीको  पद नाम, थर महाशाखा वा शाखा फोन न ई – मेल
सह – सचिव श्री राम आधार शाह प्रशासन तथा योजना महाशाखा ४२११६९२ sahnbsm@gmail.com
सह – सचिव श्री सुरेन्द्र  सुवेदी विज्ञान तथा प्रविधि प्रवर्धन महाशाखा ४२००३३३ surendrasubedi91@yahoo.com
उप – सचिव श्री शान्ता देवी पन्त प्रशासन शाखा ४२११५८५ shanta.pant@gmail.com
उप – सचिव सूचना प्रविधि तथा विधुतीय सुशासन शाखा
उप – सचिव श्री रामचन्द्र तिवारी योजना तथा अनुगमन  शाखा ४२११४९५ tiwari180@gmail.com
उप – सचिव (लेखा) श्री रुद्र कोइराला आर्थिक प्रशासन शाखा ४२११८९७ r_koirala@hotmail.com
उप – सचिव (कानून ) श्री विश्वबन्धु पौडेल कानून तथा फैसला कार्वान्वयन शाखा ४२११६५६ bandhu43@gmail.com
सि. डि.केमिस्ट श्री कल्पना श्रेष्ठ बैज्ञानिक अनुसन्धान तथा विकास शाखा ४२११९०१ kalpana_karmacharya@hotmail.com
उप सचिव  श्री कृष्ण प्रसाद गैह्रे अन्तरिक्ष प्रविधि तथा अतिसुक्ष्म प्रविधि ४२११९०१ krissgaihre@gmail.com
सि. डि. ई.  प्रविधि प्रवर्द्धन शाखा
बरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत श्री पदमराज देवकोटा जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा ४२११९०१ devkotapr@hotmail.com
 उप – सचिव श्री कविता निरौला ढुंगेल माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय ४२११९०१ niraulak4@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री शंकर कार्की माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय ४२११९०१ shankarkarki@gmail.com
शाखा अधिकृत  श्री सुधा सुवेदी योजना तथा अनुगमन शाखा ४२११४९५ sudha_subedi@yahoo.com
शाखा अधिकृत श्री ऋषिकेश निरौला श्रीमान् सचिवज्यूको निजी  सचिवालय ४२११६९८ niraulark@hotmail.com
लेखा अधिकृत श्री विश्व नाथ आचार्य आर्थिक प्रशासन शाखा ४२११८९७ acharyabishwonath@gmail.com
ईञ्जिनियर जैविक प्रविधि तथा नविकरणीय उर्जा शाखा
मेकानिकल ईञ्जिनियर वैज्ञानिक अनुसन्धान  शाखा
कम्प्युटर अधिकृत श्री रोशन कुमार रेग्मी सूचना प्रविधि तथा विधुतीय सुशासन शाखा ४२११५९५ regmiroshan@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री एकराज आचार्य प्रशासन शाखा ४२११५८५ ekrajacharyaa@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री  लक्ष्मिनाथ दवाडी स्टोर फाँट ४२११६५६ laxmidabadi@gmail.com
शाखा अधिकृत श्री दिनेश शर्मा श्रीमान् सचिवज्यूको निजी  सचिवालय dineshramja@gmail.com
(असाधारण विदामा बसेको )
सहायक बन अधिकृत श्री दिनेश हुमागाई बैज्ञानिक अनुसन्धान शाखा ४२११९०१ dinesh.kavre@gmail.com
कानून अधिकृत श्री विष्णु बहादुर घर्ती कानून तथा फैसला कार्वान्वयन शाखा ४२११९०१  
नायब सुब्बा श्री इन्दिरा पराजुली माननीय मन्त्रीज्यूको सचिवालय ४२११५८५
नायब सुब्बा श्री ममता बस्नेत श्रीमान सचिवज्यूको निजी सचिवालय ४२११६९८ parajuli310@hotmail.com
नायब सुब्बा श्री सरस्वती भट्टराई प्रशासन  शाखा ४२११५८५
लेखापाल श्री चेतन प्रसाद गौतम आर्थिक प्रशासन शाखा ४२११८९७ chetangautam2014@gmail.com
नायव सुव्वा प्रशासन महाशाखा प्रमुखको निजी सचिव
खरिदार श्री  गंगा पौडेल दर्ता चलानी फाँट ४२११४९५ gpaudel@gmail.com
खरिदार श्री  राजेन्द्र अर्याल विज्ञान महाशाखा प्रमुखको निजी सचिव ४२११९०१ raryal@gmail.com