पाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा मिति २०७४|५|२९ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्तिपाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा मिति २०७४|५|२९ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति

पाँचौ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७४ को पूर्वसन्ध्यामा मिति २०७४|५|२९ गते विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको प्रेस विज्ञप्ति