सूचनाको अधिकार

 • सुरेन्द्र सुबेदी
  सह – सचिव
  प्रवक्ता र सूचना अधिकारी
  ९८४१४६९१६२ 
 • कविता निरौला ढुंगेल
  उप – सचिव
  सहायक सूचना अधिकारी
  ९८४१४६७८०४