सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ को दफा ५(३) सँग सम्बन्धित विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विवरण

 • सुरेन्द्र सुबेदी
  सह – सचिव
  प्रवक्ता र सूचना अधिकारी
  ९८४१४६९१६२ 
 • कविता निरौला ढुंगेल
  उप – सचिव
  सहायक सूचना अधिकारी
  ९८४१४६७८०४