रणनीतिक सोच

भिजन (प्रस्तावित)

स्थायी र व्यापक आधारित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नका लागि विज्ञान र प्रविधिलाई प्रमुख स्तम्भको रूपमा रोजगारीको उत्पादन र गरिबीको कमीमा योगदान पुर्याउन।

मिशन (प्रस्तावित)

वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवाचार र क्षमता निर्माण को लागी नीति पर्यावरण र संस्थागत बल सिर्जना गर्न स्थायी जीवन र प्रौद्योगिकिहरु लाई प्राप्त गर्न को लागी जीवन समर्थन प्रणाली मा जोखिम को कम गर्न को लागि, यस प्रकार सतत विकास को लागि योगदान

लक्ष्य (प्रस्तावित)


१. साइन्स र टेक्नोलोजी क्षेत्रमा नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरू बनाउनु, समन्वय, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नुहोस्।


२. जीवन समर्थन प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतहरु को संरक्षण, सतत प्रथाहरु र प्रविधिहरु को बढावा को माध्यम ले सतत विकास को योगदान को लागि नीति पर्यावरण को विकास को लागि।

३. वैज्ञानिक नवाचार, वैज्ञानिक अनुसन्धान, वैज्ञानिक जनशक्ति विकास र प्रतिधारण को योगदान र पारंपरिक ज्ञान को बढावा दिन को लागि नीति पर्यावरण को विकास को लागी।

४. वैज्ञानिक, सूचना प्रविधि र सम्बन्धित कानुनहरू, अय्यूब कानुन, मानक, र निर्णयहरू लागू गर्न ताकि सार्वजनिक सेवा वितरण कार्यहरू पूरा गर्न नेपाल कार्य विभाजन विनियम 2069 द्वारा पेश गरिएको।

 
उद्देश्यहरू (प्रस्तावित)

१.१ स्थायित्व विकास नीति, विज्ञान र प्रविधि नीति, सूचना प्रविधि नीति, एन्टी-मस्तिष्क निकास नीति, अभिनव नीति, आदिको गठन, समन्वय, कार्यान्वयन गर्न र अनुगमन गर्न।

१.२ सूचना प्रौद्योगिकी योजना को गठन, समन्वय, कार्यान्वयन, निरीक्षण र मूल्यांकन गर्न को लागी।

१.३ अभिनव पदोन्नति योजना को कार्य, समन्वय, लागू, निरीक्षण र मूल्यांकन गर्न को लागी, एंटी-मस्तिष्क नाली योजना को कार्य, ई-सरकार योजना कार्य, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति आदि।

२.१ प्राकृतिक र सांस्कृतिक वातावरण संरक्षण गर्न नीतिहरू, संस्थाहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्न।

२.२ जीवनसमर्थन प्रणाली (i.e. एयर, पानी र मिट्टी) को रक्षा गर्न नीतिहरू, संस्थाहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्न।

२.३ पर्यावरणीय स्थायी विकास प्रक्रियाहरू र प्रविधिहरू बढावा गर्न नीतिहरू, संस्थाहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्न।

३.१ देश, बौद्धिक, संस्थाहरू र निजी क्षेत्रमा देशको वैज्ञानिक नवाचारलाई बढावा गर्न नीतिहरू, संस्थाहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्नुहोस्।

३.१ नीति, संस्थानहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्नको लागि मद्दत गर्न मद्दत पुर्याउन र देशमा शैक्षणिक, संस्थानहरू र निजी क्षेत्रबीच वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास कार्य जारी राख्नुहोस्।

३.३ नीति, संस्थानहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्न वैज्ञानिक जनशक्ति विकास र देशमा उनीहरूको अवधारण समर्थन गर्न अन्य प्रक्रियाहरू।

३.४ नीतिहरू, संस्थाहरू, संस्थागत क्षमता, स्रोतहरू र अन्य प्रक्रियाहरू सिर्जना गर्न देशमा विभिन्न समुदाय र स्थानीयताहरू बीच पारंपरिक ज्ञान को बढावा र विकास गर्नका लागि उनीहरुलाई खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाइन्छ।

४.१ पर्यावरणीय सेटअप, प्रक्रियाहरू, मानव संसाधन र पर्यावरणीय पर्यावरण, अय्यूब कानुन, मानक र सेवाको नीति निर्णयहरू लागू गर्न पर्यावरणीय वातावरण सिर्जना गर्न र स्थापना गर्न।

४.२ संस्थागत सेटअप, प्रक्रियाहरू, मानव संसाधनहरू र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र सूचना प्रविधि कानुन, अय्यूब कानुन, मानक र नीतिको नीति निर्णयहरू लागू गर्न।

४.३ अणु, जैव प्रौद्योगिकी र अन्य आवश्यक कानुन, अय्यूब कानुन, मानक र नीतिका नीति निर्णयहरू लागू गर्न संस्थागत सेटअप, प्रक्रियाहरू, मानव संसाधन र काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र स्थापना गर्न।